Forfatter: Trine

Så hvor står vi i dag – midt i 2021?
Koronaepedemien som over et år har tatt strupetak på mye av kulturlivet har ført til at mange har måttet tenke nytt. Veldig nytt.

Les mer

Rart med nettintervjuer i disse hjemmekontortider. Tidligere kulturminister Trine Skei Grande sitter på sitt hyggelige kjøkken med druebollen og kaffekoppen innenfor rekkevidde.  – Det blir nesten som et «hjemme hos» intervju, der dataskjermen er den eneste barrieren mellom intervjuer og intervjuobjekt. Hva er kulturpolitikk, slik du ser det, spør jeg. – For meg handler kunst og kulturpolitikk om ytringsfrihet. Ytringsfriheten er grunnlovsfestet i Grunnlovens § 100, der det blant annet slås fast at det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst debatt. Eller samtale, står det vel. For å si det på fint, så…

Les mer