Forfatter: Tone

I Medl.St.18, med undertittel «Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge» av mars 2021, presenterer regjeringen for første gang barne- og ungdomsfeltet som et samlet politisk satsningsområde på nasjonalt nivå. Ideen er å kunne sikre kunst og kultur for barn og unge gjennom å gi alle tilgang til å oppleve og skape.Skrevet av daglig leder Tone Runsjø mars 2021I utgangspunktet er dette et godt initiativ, men Viken Teaterråd ser også at meldingen gir staten mulighet til å ta betydelig mer kontroll over et politisk område, som mottar en betydelig offentlige støtte både på…

Les mer

Viken trenger et TEATERNYTT i 2021
Tone Runsjø
Daglig leder Tone Runsjø
Viken Teaterråd er utrolig stolte av å presentere et nytt, digitalt teaterfaglig magasin om teater i Viken. Det er et påtrengende behov for et teatermagasin og behovet springer ut av to ting i 2020.

Les mer