Forfatter: Tone

Innen Viken Idrettskrets jobber en helt unik mann – svenske Johan Conradson. Han er et orakel på frivillig organisering, og jeg går og tenker på om det går an å etablere et nytt Norsk Teaterråd og hvorfor det å samle amatørteaterteltet i Norge alltid har vært kronglete. En dag i juni 2022 sendte jeg Johan noen spørsmål på mail: Er SATS en del av idrettsforbundet, eller faller det utenfor fordi det er en privateid bedrift? Hvorfor faller ikke SATS inn under folkehelsepolitikken, de har 300 000 medlem?  (Håndball og ski har hver ca. 140 000 medlemmer, og fotball ligger på…

Read More

Teaternytt har begynt å anmelde forestillinger i amatørteaterfeltet. Men hva er det vi ser etter? Se for deg at en skal på en barneteaterproduksjon av «Hakkebakkeskogen» i Liksombygda. Anmelderen går inn i salen og skal i etterkant skrive om opplevelsen. Hva skal det skrive om? Hva skal en se etter? Hvilke briller skal en ta på? Hva bør en finne ut av? Dette er hva Teaternytt ser etter når anmelderene våre tar oppdrag. Aller først er viktig si noe om ditt subjektive øyet og din bakgrunn. Det jeg velger å nevne i denne sammenhengen er min 10 års regi- og…

Read More

Hva er tegn i tiden i teater i Viken med korona på hell, høye strømpriser og krig i Europa? Alle amatørteatergruppene er i gang igjen etter koronaen med nye premieredatoer.  Utsatte  produksjoner spilles nå i 2022, og prøvesituasjonen er normalisert. Viken Teaterråd lytter etter ettervirkninger og ringvirkninger. Det er blitt litt vanskelig å få bukket spillelokaler. Ellers ser vi ikke noe nytt. Ettervirkninger etter korona Viken Teaterråd trodde flere teatergrupper ville bli nedlagt og miste sine profesjonelle instruktører og drifter,  men det ser ut til å gått bra. Det eneste er at nyetablert teatergrupper i 2019 – er blitt lagt…

Read More

Hva skjer om det ikke amatørteater skrives om eller debateres faglig i vanlig allmenne media? Med jevne mellomrom trenger vi og andre å lese meninger om teater. Utvide horisonten vår, få presentert et nytt overblikk, følge ulike meninger og se nye innfallsvinkler. Amatørteater faller i dag ut av den allmenne bevissthet i Norge. Dagens næravis er det viktigere å skrive at en fotballspillere har vondt i tåa i 6-divisjon enn en amatørteaterforestilling.  Den allmenne dekningen er byttet ut med egne utlegg på Facebook, Instagram og nettsiden. Det er bra, men ikke hvis ikke andre utenfor vår eget nettverk også leser…

Read More

Amatørteaterfeltet må ta på alvor hvordan vi blir omtalt og av hvem. Vi må vite hvordan vi vil bli oppfattet, for det skaper vår kulturelle identitet. Kall drama og scenekunst for teater, for eksempel bedriver alle musikere med  musikk eller musikkundervisning! Teaterfeltet må bli tatt faglig, pedagogisk og kunstnerisk på alvor – uansett nivå og sjanger, og bli bedømt etter formål.   Hvordan omtales amatørteater i dag? I offentlige utredninger og saker omtales amatørteater av og til lokalt, sjelden regionalt og sporadisk nasjonalt. I media omtales amatørteater på egne nettsteder og facebooksider, spesifikt av teatergruppene eller av interesseorganisasjoner for amatørteater. Av…

Read More

Å være et talerør kan sammenlignes med å være en ambassadør. Teaternytt kan med sin penn beskrive dagens amatørteater i Norge, og prøve å peke på felles økonomisk og politisk interesser. Fagmagasinet kan dermed bli en av flere viktig teaterambassadører ved å spre informasjon, vise trender og få opp debatten. Politikere, presse og byråkrater snakker om amatørteater og frivillig kultur i store ord, men den utlånte festkappen gir hverken status eller synlighet. Amatørteaterfeltet trenger å vinne gehør for å få en klar lederplass i kulturpolitikken i Norge i forhold til funksjon, størrelse og antall. Her har hele feltet en jobb…

Read More

Forvaltere prosjekterer og lager strategier for et sprukket kulturfelt I amatørteaterfeltet sender flere teatergrupper 4 – 20 søknader per prosjekt, og de ivrigste har opp til 12 prosjekter i året. To teaterproduksjoner i året utløser minst 4 kvelder med arbeid, per søknad, samt 4 kvelder per rapport x 2. I tillegg kommer alle vedlegg som må produseres og tilpasses hver søknad. Totalt blir det minst 1-2 uker søknadsmareritt per halvår i helger og ferier ved siden av å drifte gruppa. Byråkratiet  i kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltning legger ivrig ut mange, små, superstyrte og spesifikke prosjektbaserte søknadsordninger, men all søknadskrivingen skal…

Read More

TEATERNYTT vil utfordrer bilde på amatørteater. Her er syv myter om amatørteater jeg møter daglig i mitt arbeid i Viken Teaterråd. Mytene holdes i live av oss alle. La oss derfor pirke borti disse gitte sannhetene for å skape et nytt bilde. De sannhetene du og jeg har i hodet om amatørteater er formet av vår erfaring. Det fascinerende er at bilde kan være formet i dag eller for 30 år siden.  Media underbygger mytene ved hva de dekker og hvordan de skriver. Langvarig mangel på kulturjournalister har hatt ringvirkninger. I møter med byråkrater og politikere opplever jeg liten eller…

Read More

Leder av daglig leder i Viken Teaterrråd Teaternytt har viet en hel utgivelse på å vise mangfoldet i hva amatørteaterfeltet spiller. Vi ville se på hvorfor teatergrupper velger å jobbe med de stykkene de gjør, og derfor har Teaternytt gjort et dypdykk i ulike manusvalg. Dette er  for å synliggjøres det vanlig presse sjelden skriver om. Leserne skal få et innblikk i de noen utypiske pedagogiske og teaterfaglig valg noen regissører gjør i sine amatørteatergruppe – som valg utover økonomi, salg og publikum. For dem er teater en ytringsarena for alle, et opplæringssted uansett utfordringer, og en møteplass fylt med…

Read More

De fleste aktører og publikum er trofaste til den teaterformen amatørteatergruppen har valgt. I Norge velger brorparten av amatørteaterfeltet i 2022 å spille en familieforestilling og musikal, og de setter opp de samme teaterstykkene. Repertoarvalget kan sees i sammenheng med kulturpolitikk fra og med 1970-tallet, og arbeidsledighet blant profesjonelle skuespillere i 2022. Amatørteateret velger i 2022 salgbare stykker. En er blitt mer avhengig av å søke offentlig støtte for å påkoste seg profesjonalisering av driften, og dette valget trenger ikke å være det beste for gruppen, utøver eller publikum. Det handler om en interessekonflikt mellom opplæring, ytring og inntjening. I…

Read More