Forfatter: Tone

Frivilligheten i Norge har paraplyorganisasjoner innen idrett, musikk, voksenopplæring, barn og ungdom med mer. Dette hjelper staten med å håndtere feltet, lytte til organisasjonene og gi dem tillit til forvaltningsoppgaver. På denne måten støtter staten en demokratisk oppbygging av frivilligheten. Feltene ser verdien i en felles stemme og en stabil organisering over tid for å kunne navigere utviklingen og få til spissete tiltak for sitt felt. Teaterfeltet har imidlertid ikke funnet sin retning og er i dag ikke organisert i en felles nasjonal paraplyorganisasjon. «Ingen har oversikt, og dermed seiler amatørteatret sin egen sjø.» Den nedlagte paraplyorganisasjonen Norsk Teaterråd,…

Les mer

Akerhus Teaterråd blir ofte spurt om hva amatørteater trenger av rom for visning og øvelser. Ved å veilede fylkeskommunen og kommuner har Akershus Teaterråd laget en liste over behovene for rom og utstyr for amatørteater. Det er viktig at amatørteateret selv er klar over hva det bør forlange og jobbe for i egen kommune, selv om mange i dag møter utkastelser og verre forhold enn før. Akershus teaterråd ønsker å dele sin kunnskap med dere. Listen nedenfor gir en oversikt over deres behov innenfor sal og scene. Denne listen kan være nyttig å ta med seg i møter med…

Les mer

I en avlysning av vår egen teaterproduksjon tidligere i år var Macbeth en del av teksten. Dette minnet meg om en mellomfagsoppgave om overtro i teater ved Universitetet i Oslo. Jeg har alltid videreformidlet gammel overtro i teateret, da det er en del av teaterets historie. Noen av disse kan bidra til god oppførsel og at man unngår skader, mens andre regler er jeg mer usikker på om fremmer noe som helst. I teater arbeider alle i siste innspurt før premieren og diverse yrkesgrupper skal gjøre jobben sin, og det betyr ulykke å gå under en stige. Alt lys og…

Les mer

I 2024 har Teaternytt valgt å gå inn på temaene: Hva er typisk teater for din kommune i Akershus? Kulturlivets moteord og trender som har følger for amatørteater Teaterfaget sett i forhold til amatørteater og profesjonelt teater Teatersjangere i forhold til amatørteater Vi skal forsette å få skrevet kritikker av amatørteaterforestillinger i Akershus og prøve å besøke enda flere av våre medlemsgrupper for intervjuer.

Les mer

Teatermidlene i Akershus er en populær ordning, og vi mottok 80 søknader i første søknadsrunde 15.februar i år. Vi forventer også 30 søknader til høsten, og totalt blir det derfor 110 søknader fordelt på en million kroner  (altså 11 000 i gjennomsnitt per produksjon). Utdelingssummen vil i år gå ned på grunn av antallet søknader, og valget falt på å kutte jevnt for alle. Pengepotten har ikke økt siden 2010, og de siste årene har vi brukt av fondsmidlene våre for kompensere, og det må vi nok også gjøre igjen til høsten. En ny trend er at det opprettes og…

Les mer

Hvordan ser amatørteater ut i Vestre, Romerike og Follo i Akershus? Teaternytt ser nærmere på dette fordi det er forskjeller i fylket, uansett hvordan man snur og vender på det. Vestre Akershus betyr geografisk sett Aker og Bærum, og nytt fra 2024 for Asker sin del er det mangler kommunale penger til kultur. Dette er i motsetning til Bærum, som har god økonomi. Det som er felles for begge kommunene er stigende folketall og flere eldre. De siste årene har også begge kommunene ca. 20 % innvandrere, og en av fem av disse er igjen flyktninger. Teaternytt gjør oppmerksom på…

Les mer

Amatørteatergrupper i Akershus kan søke opp til 25 000 kroner til hver av sine teaterproduksjoner. De siste årene har dem fått 20 000 kroner til den største produksjonen og 10 000 kroner til andre produksjoner i løpet av samme år. Totalt for ingen mer enn 70 000 kroner. Ordningen har en søknadsfrist hvert halvår, og vi har lenge ønsket å gi teaterproduksjoner opp til 40 000 kr. Komiteen deler jevnt utover, og dette er i tråd med den linjen styret i Viken Teaterråd vil legge forvaltningen på. Teaterrådet utfører denne tildelingen av amatørteatermidler for samfunnsavdelingen i Viken Fylkeskommune. Hvorfor…

Les mer

Dette er første gang jeg forsøker meg på omskriving av replikker ved hjelp av kunstig intelligens og lar internett skrive en sangtekst for meg. Kunstig intelligens er på full fart inn i livene våre, også i teaterfeltet. Derfor er jeg nysgjerrig på hva det kan tilføre, og hva det ikke kan tilføre. Nedenfor er et tekstutsnitt fra teaterstykket » Det var en gang ei dokke» av Alfonso Sastre. Stykket ble oversatt til norsk av Helge Hagerup i 1979, en forfatter og dramatiker jeg har stor repekt for. Nedenfor viser algoritmen SMUDIN hva den gjør med åpningsreplikkene fra stykket. Helge Hagrups…

Les mer

Det nye Akershus vil bestå av rundt 21 kommuner med over 701 565 innbygere (2022).  Viken Teaterråd har nylig tellet ca. 173 amatørteatergrupper i nye Akershus. Ca. 20 teatergrupper er blitt lagt ned de siste 5-10 årene, og omtrent like mange nye teatergrupper er blitt etablert. Vi har også tellet ca. 20 teatergrupper, som vi ikke vet om er lagt ned eller bare har pause. Tallet ligger nok derfor nærmere 200 teatergrupper, litt avhengig av hva og hvordan det telles. Viken Teaterråd har i 50 år sett nye typer teatergrupper dukke opp. Det er «generasjonsskifter» i teatergruppene og nedleggelser.  Det…

Les mer

Kritikk av jubileumsrevyen «50 år på skrå» hos Hofnarren i Vestfold. Daglig leder i Viken Teaterråd dro sammen med Vestfold/Telemark Teaterråd sin leder og så Hofnarrens jublileumsrevy i Hof kultursal 4.november. Revyen ble spilt i en typisk sal fra 1970-tallet, og på scenen stod ni damer og to menn. Flere aktører var ferske, mens andre hadde mange års revyerfaring. Salen var halvfull etter en storslått og fullsatt premiere helgen før. Aktørene fikk bryna seg på å få opp publikumstemningen i de glisne benkeradene. Forestillingen og overganger fløt profesjonelt og aktørene løftet hverandre i samspill og bød på seg selv. Men…

Les mer