Forfatter: Tone

Leder av daglig leder i Viken Teaterrråd Teaternytt har viet en hel utgivelse på å vise mangfoldet i hva amatørteaterfeltet spiller. Vi ville se på hvorfor teatergrupper velger å jobbe med de stykkene de gjør, og derfor har Teaternytt gjort et dypdykk i ulike manusvalg. Dette er  for å synliggjøres det vanlig presse sjelden skriver om. Leserne skal få et innblikk i de noen utypiske pedagogiske og teaterfaglig valg noen regissører gjør i sine amatørteatergruppe – som valg utover økonomi, salg og publikum. For dem er teater en ytringsarena for alle, et opplæringssted uansett utfordringer, og en møteplass fylt med…

Read More

De fleste aktører og publikum er trofaste til den teaterformen amatørteatergruppen har valgt. I Norge velger brorparten av amatørteaterfeltet i 2022 å spille en familieforestilling og musikal, og de setter opp de samme teaterstykkene. Repertoarvalget kan sees i sammenheng med kulturpolitikk fra og med 1970-tallet, og arbeidsledighet blant profesjonelle skuespillere i 2022. Amatørteateret velger i 2022 salgbare stykker. En er blitt mer avhengig av å søke offentlig støtte for å påkoste seg profesjonalisering av driften, og dette valget trenger ikke å være det beste for gruppen, utøver eller publikum. Det handler om en interessekonflikt mellom opplæring, ytring og inntjening. I…

Read More

I Norge viser vi et mangfold av teaterforestillinger, men jeg liker ikke dominansen av reproduserte musikaler for familier. Det er et tegn i tiden. Jeg tenker at familiemusikaler dominerer norsk teater av den enkle årsak at de skaffer flest betalende publikum. Frivillige aktører vil gi mye for å være med på et musikkteater, og publikum betale villig for dyre billetter. Familieforestillinger innen musikkteater er den mest økonomiske formen for teater i Norge i dag, mens i andre land og verdensdeler kan de drive med helt andre former for teater. Med ideen om en åpen markedsøkonomi i den vestlige verden er…

Read More

Revyene i dag har ingen hovedrolle i teaterfeltet, men samtidig er revytradisjonen i Viken sterk. For et tettsted kan revy være viktig og kanskje den eneste formen for teater folk går på. Revy er teater i sin tid og tar samfunnet på pulsen. Viken Teaterråd tror revyen er på vei tilbake, men kanskje i en ny innpakking. Vi alle bærer vår humor og revytradisjon med oss over generasjoner. Viken har vel ikke så mye revy? Viken har 51 kommuner og det spilles revy i alle.  I 2020 registrerte Viken Teaterråd 62 lokalrevyer og skolerevyer i nye Viken. Skolerevyen har siden…

Read More

Det blir teaterkonferanse i år igjen på Gardemoen 3.-4. september. I år kan vi forhåpentligvis ta i mot mer enn 50 stykker, og fylle helgen med 70-80 deltagere fra hele landet. Vi har deltagere fra Alta til Kristiansand. I år er temaet inkludering. Vi holder på å finne foredragsholdere i disse dager, og det blir mye spennende på programmet. Dette er et samarbeidsprosjekt Viken Teaterråd har  med Norske Historiske Spel, Buskerud Teater og Nettverk for regionale teaterråd. Det å møtes fysisk og prate om teater er gull verd for hele feltet. Vi har klart å ha konferanse også i pandemiårene. Det samler…

Read More

Organisasjoner fra hele amatørteaterfeltet var samlet i et digitalt møte 16.februar i Kulturdepartementet. Vi skulle gi innspill til politisk ledelse om behov på amatørteaterfeltet og arbeidet med et nytt Kulturfond og Kulturløftet. Forhistorien er at Viken Teaterråd har sammen med Buskerud Teater og Norske Historiske Spel sendt inn et brev til Kulturdepartementet høsten 2021, og var i et møte 20.januar 2022. I brevet tok vi opp et ønske om et for- prosjekt for forskning/kartlegging av dette teaterfeltet. Dette for å skape en forvaltning som stimulerer til samling av hele feltet, og gjerne i samhandling med oss. Her er hovedtrekkene av…

Read More

Viken Teaterråd har følgende tipsliste for å feire frivilighetsåret 2022 1.) Mobiliser lokallagene Hvis dere er en sentral organisasjon med mange lokallag og foreninger som er medlem er dette en super mulighet til å samle og mobilisere! Lag møteplasser på tvers av lag og hjelp oss å kommunisere festen i 2022. 2.) Gjør noe spesielt! Det er regjeringen som har vedtatt at det er Frivillighetens år i 2022 – det er en oppfordring til å gjøre noe helt spesielt dette året. Har dere vanligvis et årlig arrangement? Gjør det enda større dette året, og sett de frivillige i sentrum! Ta…

Read More

Viken Teaterråd var på et digitalt møte med Kulturdepartementet  20.januar, og utgangspunktet var at vi sammen med Buskerud Teater og Norske Historiske Spel hadde sendt et brev etter Teaterkonferansen høsten 2021. På møtet var amatørteaterfeltet og representanter fra administrasjon innen vårt felt i Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd. Til sammen var vi 22 digitale deltagere fra organisasjoner, fellestjenester og fagsentre med sine daglig ledere og styremedlemmer. Møtet ble ledet av administrasjonen, og representanten var stedfortreder for statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann. Bohmann måtte i et annet møte siden vår kulturministeren hadde fått korona, og derfor passet det å møte kun administrasjonen…

Read More

Fylkestinget i Viken vedtar 23. og 24. februar om de skal sende søknad til Stortinget om en oppløsning av Viken fylkeskommune. I den anledning har Viken Teaterråd sendt inn et høringsinnspill der vi ønsker å beholde Viken fylkeskommune. Viken Teaterråd liker Viken fylkeskommune og ønsker å være del av det videre arbeidet. Etableringen av Viken fylkeskommune har styrket vårt samarbeidet med fylkeskommunen og de andre paraplyorganisasjonene i Viken innen  kultur, idrett/fritid og barn og unge. Kulturfeltet, kulturpolitikken og kulturforvaltningen må følge med på forandring i teaterfeltet og i samfunnet. Viken Teaterråd mener vi sammen i Viken har funnet noen god…

Read More

Viken Teaterråd har bedt medlemmer om å si i fra hvis de mottar økning i leie av saler og rom grunnet ekstreme strømprisene i Sør-Norge. I et dramatisk senario kan strømprisen faktisk skape en kollaps i regnskapene for kulturlivet, teatergrupper og resten av frivilligheten. I dag eier frivillige organisasjoner, lag og foreninger samlingshus, samfunnshus og idrettsanlegg – som  nå står ovenfor store strømregninger. Dette må håndteres nå og i etterkant, og vi må stå samlet og hjelpe hverandre i denne situasjonen.   Viken Teaterråd har derfor oppfordret medlemmer i å forhøre seg med frivilligheten i deres kommune innen kultur, idrett,…

Read More