Forfatter: Tone

Omprioritering i kulturpolitikken i fylkeskommuner og kommuner skjer hele tiden.  Problemet er hvis vi går rundt å tror at fylkeskommuner og kommuner tar et hovedansvar for støtte til lokalt amatørteater. Det gjorde de i kulturpolitikken fra og med 1970-tallet, men dette gjennomgikk en stor endring fra og med århundreskiftet. Kulturbyråkrater og politikere begynte fra 2000 å fremme noen få eksklusive sentre, nettverk, fagutdanninger, produksjoner eller enkelte miljøer. Dette på bekostning av å satse på bredde med tilretteleggende tiltak for lokal kultur, langsiktig tenkning og faste kulturstillinger. Konsekvensene er blant annet: 1. Det meste av lokal støtte til amatørteaterdrift, underskuddsgarantier, gratis…

Read More

Vi i TEATERNYTT har klekket ut en redaksjonsplan for 2023. Samtidig trenger det seg på nye temaer. Vi har ennå ikke bestemt oss for hvilke forestillinger vi skal sende ut teaterkritikkere på, fordi vi først må fange opp hva som beveger seg der ute i feltet. De temaene vi tror TEATERNYTT skal se på i 2023 er: Vi begynner året med å se kritisk på dagens kulturøkonomi og prosjektmidlertrend. Vi ønsker å vise konkrete konsekvenser i amatørteaterfeltet av kulturpolitiske virkemidler. Her er vi allerede i gang med et par artikler, og det kommer noen spennende intervjuer. Videre utover vårene ønsker…

Read More

Norsk revy har ikke hatt noen glansperiode de siste 30 årene. Revyscenene har spilt andre ting, eller vært «helt nede i møkka». Selvfølgelig finnes det eksempler på revymiljøer og revyaktører som i samme tidsrom har vært helt unike. Humoren har også blomstret i andre teatersjangere, TV og radio/podcast, mens revyen har levd videre i lokale revyer, amatørteater og skolerevyer. Profesjonelle humorister lager sommerrevyer og show i kulturhus. Så hva er problemet, det finnes da masse revy i Norge? Ja, hva er egentlig problemet? Jeg ønsker noe mer for revysjangeren i Norge. Ingen teatre eller enkeltpersoner har stått i sentrum…

Read More

Det står dårlig til med lokaler i amatørteaterfeltet. Ville et forballag spille i et klasserom, øve på en flislagt gang eller bare få spille på en ordenlig fotballbane under kamp? Nei. Amatørteater må begynne å heve stemmen. Her er en utvidet versjon av innspillet Nettverk for regionale teaterråd hadde i Kulturdepartementet  om lokaler og arenaer i frivilligheten i desember. Hva mangler amatørteateret i på kulturscener til utleie? Amatørteater trenger flere mellomscener med 120 -150 seter. Dette fant Akershus Amatørteaterråd ut i en undersøkelse om kulturhusbruk i 2012. Kulturhusene hadde store saler med 350 – 500 seter som ikke amatørteateret greide…

Read More

Det er mange måter å forhandle instruktørhonorar på i amatørteater, og mange tar heller ikke ut honorar. Viken Teaterråd har siden 2006 behandlet opp til 90 produksjonssøknader i året, og der vises lønnsnivået i amatørteateret sine regnskapsrapporter. Det vi ser er at størrelsen på honorarene har blitt halvert de siste årene. Amatørteaterfeltet har egne, uskrevne regler for å honorere instruktører, og disse reglene forandrer seg med tiden og hvor du bor i Norge. I dag er regihonorarer i gjennomsnitt lave i vårt felt sammenlignet med de siste 30 årene. Hvem ansettes som instruktører i amatørteaterfeltet i dag? De fleste instruktører…

Read More

Norsk teater satser ikke overveldende på norsk, nyskrevet dramatikk – hvis vi ser det i forhold til norsk teaterhistorie og resten av teaterverden i dag. Hvis du har et teaterstykke i skuffen, eller du sitter på et stykket du har laget til din teatergruppe, er det ikke lett å få andre til å ville spille eller kjøpe det. Hvordan blir nye teaterstykke egentlig blir satt opp? Vi må ikke glemme at teaterformer som revy, improvisasjon og stand-up er i seg selv ny dramatikk, men teksten tilhører gjerne en oppsetning eller en person/et ensemble. På de private teaterne i underholdingsbransjen tar…

Read More

Noen ganger må vi se litt utover vår egen navle av bevilgninger. Vi må spørre oss selv om hvilket kulturøkonomisk system vi ønsker i kulturfeltet.  Støtteordninger til amatørteater er preget av lite helhetlig tenkning og kortsiktig spissing. All kultur skal inn på tippemidler og i en ensidig overetablering av prosjektstøtter. Det har store ringvirkninger for teater som samfunnsfelt og samfunnsutvikling i by og bygd. En støtteordning må være rettferdig, enkel og målbar I 2006 ble jeg innleid som forvalter for amatørmidler i fylkeskommunes frivillighetsavdeling. Seniorforvalteren i den gang Akershus fylkeskommune sa til meg; «Du må huske på, Tone, at…

Read More

Hva er ut? 2022 har vært et fylt av et mangfold av arrangementer grunnet skeivt kulturår og frivillighetsåret. Det var en fin begynnelse på å åpne opp etter en pandemi. Fordeling av nasjonalt amatørteatermidler skal forandes ved neste søknadsrunde høst 2023. Denne fordelingen har allerede stått stille i mange år, både i sum og fordeling, og er endelig under en omlegging. Hva er inn? Våre nasjonale organisasjoner i kulturlivet greide å få til full momskomentasjon! Det beste med disse  momsmidlene, fremfor prosjekt og driftsmidler, er at amatørteatergruppene kan bruke pengene de får igjen til hva vi vil! TEATERNYTT hadde…

Read More

Det er ofte tilfeldigheter som gjør at teater kommer i stand. Det er gøy å se på bakgrunnshistorier, hvordan teatergruppene i Viken oppstår og virker i sitt lokalsamfunn – og i sin sjanger, i Norge. Ettersom daglig leder i Viken Teaterråd reiser rundt og ser rundt 4 amatørteaterforestillinger i halvåret,  fant Teaternytt ut det er viktig å skrive om dette.  I fem år har det vært spel på Skedsmo bygdemuseum, men hvordan blei Husebyspelene egentlig til? Tone Runsjø har fulgt med fra sidelinja helt siden det første frøet ble sådd.  – Teaternytt  Oppstarten av Husebyspelene Jeg skal skrive historien…

Read More

Revy kan være narren i det moderne samfunn. Narren var ikke bare til for underholdning på slottet, men narren var kongens fortrolige. Narren kunne ikke tjene på å gå imot kongen, og kunne derfor snakke ærlig om kirke, hærfører og andre maktpersoner. Han var «en krøpling eller lovløs» under kongens beskyttelse. Vel og merke i et samfunn uten demokrati, og der de med ytring lett kunne slaktes. Hvorfor trenger du i dag narren i ditt lokalsamfunn? Mens jeg tusler ut etter Nesrevyen i kultursalen på Årnes sier den eldre mannen foran meg til kona si: «Dette må vi få med…

Read More