Forfatter: Tone

Det er ofte tilfeldigheter som gjør at teater kommer i stand. Det er gøy å se på bakgrunnshistorier, hvordan teatergruppene i Viken oppstår og virker i sitt lokalsamfunn – og i sin sjanger, i Norge. Ettersom daglig leder i Viken Teaterråd reiser rundt og ser rundt 4 amatørteaterforestillinger i halvåret,  fant Teaternytt ut det er viktig å skrive om dette.  I fem år har det vært spel på Skedsmo bygdemuseum, men hvordan blei Husebyspelene egentlig til? Tone Runsjø har fulgt med fra sidelinja helt siden det første frøet ble sådd.  – Teaternytt  Oppstarten av Husebyspelene Jeg skal skrive historien…

Read More

Revy kan være narren i det moderne samfunn. Narren var ikke bare til for underholdning på slottet, men narren var kongens fortrolige. Narren kunne ikke tjene på å gå imot kongen, og kunne derfor snakke ærlig om kirke, hærfører og andre maktpersoner. Han var «en krøpling eller lovløs» under kongens beskyttelse. Vel og merke i et samfunn uten demokrati, og der de med ytring lett kunne slaktes. Hvorfor trenger du i dag narren i ditt lokalsamfunn? Mens jeg tusler ut etter Nesrevyen i kultursalen på Årnes sier den eldre mannen foran meg til kona si: «Dette må vi få med…

Read More

PÅ VEI INN Denne høsten ferdigstiller amatørteaterne teaterproduksjoner som har vært forskjøvet over flere år. Alle føler på at ikke alt er likt i forhold til aktører, scene og publikum. Det er ikke mye nytt å se i en ny tid med strømkrise, en inngripende pandemi og konsekvenser av en storkrig. Vi har ubevisst forandret hvordan vi tenker og handler. Generelt i hverdagen har vi vært opptatt av å utføre gjøremål på en ny måte eller satt spørsmålstegn med hvordan vi gjør ting. Det meste innen amatørteater er det samme i 2022 som i 2019, enten det gjelder bevilgninger, valg…

Read More

Bærekraftbrosyren til Viken Teaterråd kom ut sommer 2022. Viken Teaterråd har siden Teaterkonfensen om bærekraft i fjor tenkt, skrevet og kastet, og igjen tenkt, skrevet og kastet, og igjen tenkt; Hvorfor skulle vi lage enda en brosjyre, for et kryss i taket for trenden «bærekraft». Men denne brosjyren er bare starten på noe mye mer! Utgangspunktet for en brosjyre om bærekraft Jeg er teaterviter og tror på at teater er vevd inn i samfunnet vårt mer enn vi aner. Det er der vi underholdes, er sosiale lokalt utenfor vår kjerne, har våre riter, overleverer historier, skaper og omskaper vår identitet.…

Read More

Regjeringen kom ut med en pressemelding 22. september om å løfte kor, korps, teater og det frivillige kulturlivet. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier: «Nå skal regjeringen utvikle en konkret strategi der rammene for kulturfrivilligheten skal gjennomgås. Å sikre muligheten for deltakelse er en av regjeringens viktigste kulturpolitiske mål. » De ønsker  å se nærmere på: Informasjon om hvem som faller utenfor. Hvordan tilrettelagte lokaler som kan brukes både på dag og kveld. Treffsikre tilskuddsordninger. Tilrettelegging av samspillet mellom profesjonelle og frivillige. De påpeker at deltakelse i lokal frivillighet har stor betydning for levende lokalsamfunn og at dette ble hardt…

Read More

Hva er tendensene i teaterfeltet vårt for øyeblikket? Daglig leder i Viken Teaterråd, Tone Runsjø, oppsummmerer hva som er på vei ut og hva som er på vei inn.  PÅ VEI UT Det ser ut til at KORONAPANDEMIEN ikke er over, men den vil kanskje ikke gjøre like stor skade fremover for øvelser, publikumsantall og premierer. Amatørteaterorganisasjonene og Kulturrådet har samme søkertall på flere støtteordninger for amatørteater. Færre får ren PRODUKSJONSSTØTTE for å lage teater, eller ren DRIFTSSTØTTE til  lokale/regionale organisasjoner eller sentre innen teater. Det gjør at færre profesjonelle har en normalt lønnet arbeidssituasjon innen kulturlivet og lokal kulturnæring.…

Read More

Skal vi tro på et nytt Norsk Teaterråd? Er det feil å etablere et nytt norsk teaterråd fordi det forrige ikke var perfekt? La oss se nærmere på utopien i å ønske seg «den perfekte paraplyorganisasjon». Her er seks påstander for å forstå mekanismer innen en vanlig paraplyorganisasjon. «I en perfekt paraplyorganisasjon passer alle helt sammen.» Det å håpe på total harmoni og generøsitet er å ta i. I en stabil organisasjon følger og forstår alle medlemmene de demokratiske reglene, vedtakene og paragrafene. Det skjer gjennom opplæring og overlevering og aktivt bruk. Dette er fundamentalt fordi det gir rom for…

Read More

Barn, ikkje le av den fuglen som flaksar så hjelpelaust av stad. Vinden har skilt han frå dei andre … Halldis Moren Vesaas    Teater må inkludere bevisst for å ikke ubevisst støte ut andre, også i integreringsarbeid. Vi er alle annerledes på en eller annen måte, og har forskjellig status og tilhørighet i forskjellige situasjoner. Det finnes ikke en fasit på hvordan teater lokalt skal inkludere eller hvem de skal inkludere. Inkludering er ikke en jobb vi skal fikse, men en sårbar reise og en unik mulighet. I denne artikkelen tar jeg for meg inkludering i et vidt perpektiv,…

Read More

Dette må være et lite eller stort fellesprosjekt der alle i teatergruppa er enige og bidrar. Bare en person er bedre enn ingen, men mange er bra! Det krever vilje, og det vil bli utfordrende. Hvorfor inkludere? Fordi det er viktig og gøy, og det gir dobbelte tilbake. Gjør valget om: Hvem, hvorfor og hvordan!  Vil dere ha nye i gruppa, flere i crewet eller mer publikum? Her er noe dere kan tenkte på: 1. Tenk på usynlige barrierer Prøv neste gang å rette markedsføringen til noen utenfor deres eksisterende publikum. Hvordan nå nye grupper fysisk og på hvilken plattform. Tenk annerledes og…

Read More

Innen Viken Idrettskrets jobber en helt unik mann – svenske Johan Conradson. Han er et orakel på frivillig organisering, og jeg går og tenker på om det går an å etablere et nytt Norsk Teaterråd og hvorfor det å samle amatørteaterteltet i Norge alltid har vært kronglete. En dag i juni 2022 sendte jeg Johan noen spørsmål på mail: Er SATS en del av idrettsforbundet, eller faller det utenfor fordi det er en privateid bedrift? Hvorfor faller ikke SATS inn under folkehelsepolitikken, de har 300 000 medlem?  (Håndball og ski har hver ca. 140 000 medlemmer, og fotball ligger på…

Read More