Forfatter: Tone

Teater kan forandre mennesker. Vi har alle våre historier om dette fra vårt eget møte med amatørteater. Gode teateropplevelser bruker jeg til å huske på hvorfor jeg egentlig jobber med teater. Alle produksjoner er ulike, men noen er uforglemmelige. Alle de unike menneskene jeg har møtt En teaterinstruktør jobber tett på mennesker for å få dem til å mestre og ta utfordringer ut fra seg selv. Ensembler uten groms i mellommenneskelige kommunikasjonen får den enkelte utøver til å yte maks, og ensemblearbeid er grunnlaget for å kunne fortelle godt og ærlig gjennom humor eller alvor. Jeg liker ikke å instruere…

Les mer

Fra 14.august avholdes Arendalsuka, som handler om politikk i Norge. Spredt innimellom ulike politiske diskusjoner, om blant annet bærekraft og utfordringer med miljø og helse, finnes rundt 20 kulturdebatter. Temaene i kulturdebattene dreier seg om 1.) mangfold 2.) kvalitet 3.) kultur som næring 4.)momsrefusjon for kultur (ikke bare for frivilligheten) 5.)Strategi for kulturfrivilligheten 6.)kultur i lokalsamfunnet 7.) storbynett innen kultur 8.)festivaler 9.)integrasjon og ungdom 10.) kostnader ved lokal kultur 11.) kultur som bygger identitet og stedsutvikling 12.) tverrfaglig arbeid og 13.) kultur for alle. De nasjonale amatørteaterorganisasjonene er ikke representert, men Viken Teaterråd er representert gjennom Kulturalliansen og Frivillighet Norge,…

Les mer

Jeg har i 33 år vært en aktivt del av interesseorganisasjonene for amatørteater i Akershus. La meg ta deg med tilbake i tid å vise deg hva vi satset på i Akershus i de forskjellige tiårene. Mange av våre medlemgrupper ble startet på 1980-tallet, og flere teatergrupper har fulgt med alle fasene til i dag. Akershus amatørteaterforening, Akershus Amatørteaterråd, Akershus Teaterverksted og Viken Teaterråd har siden 1883 fram til 2023 vært gjennom en del omveltninger og kulturpolitiske ideer, men vi har ikke hatt suksess hele tiden. Særlig ikke når det gjelder bytte av navn, som gjerne vitner om en ny…

Les mer

Kulturlivet fikk et uventet skifte av kulturminister og statssekretær i sommer, to år før neste stortingsvalg. Viken Teaterråd tror amatørteaterfeltet de siste årene har hatt god dialog innad i likestillings- og kulturdepartementet, men samtidig har det lenge vært misnøye om støtte og tiltak på nasjonalt, regionalt og kommunalt plan for amatørteater over lang tid. Hvem er ny kulturminister? Lubna Jaffery (43) er ny kulturminister. Hun har vært medlem i Hordaland AUF der hun har vært leder. I tillegg har hun vært medlem av sentralstyret i AUF og Arbeiderpartiet. Hun har siden 2021 vært fast møtende vararepresentant til Stortinget for Hordaland…

Les mer

Alle kan være enige om at Kulturlova har vært en sovende lov til nå. Kulturdepartementet ber kulturlivet gi innspill på dette før 30.juni. Men hvis Norge har en Kulturlov som ikke fungerer, sier ikke det noe om samfunnets generelle holdning til kultur? Vi har i Norge tillit til rettsvesenet vårt og hvermansen følger lover, forskrifter og regler. Med lover følger ofte etablering av systemer og sanksjoner. Vil vi ha det på kulturfeltet? Fordelingen og ordninger, forskrifter og politiske føringer har til alle tider forandres kulturfeltet. Spørsmålet er hvorfor vedtar staten en kulturlov, og hvorfor virker den ikke? Jeg vet ikke,…

Les mer

Bente Knudsen er leder i Vestfold og Telemark Teaterråd og styremedlem i Nettverk for regionale teaterråd. Hun bor i nærheten av Hof fengsel i Vestfold, og har vært med i «Hofnarren» siden 1991, som er en voksen revygruppe etablert i 1973. Bakgrunnen for intervjuet er Revystevnet som finner sted i Hof (nedlagte) fengsel 9.-11. juni 2023.  Derav navnet Fengslende revystevne. Hvorfor lager dere et Revystevne, og hvem er det for? Revystevnet er for å samle voksne revyfolk mellom 20 og 107 år. Det har ikke vært noen revysamlinger i vårt område siden uttak til NM på Høylandet, som ble arrangert…

Les mer

Mer tippemidler åpner opp for at noen nye aktører kan bli satset på, mens andre vil falle ut. Noen vil bli prioritert og noen vil kjempe for sine opparbeidede privilegium – uansett dyktighet eller aktualitet. Spillereglene er byttet ut. Flere organisasjoner har de siste årene blitt dratt ned fra en trygg plass på statsbudsjett og ramlet ned i samlepotten; Tippemidlene. Der blir de likestilt med andre – om de ikke er del av Kulturfondet. Kulturdepartementet får stor handlefrihet (innenfor politiske føringer) med frie kulturmidler. Tippemidlene ligger utenfor statsbudsjett, og uten føringer i forskrifter. Kulturdepartementet kan bestemme hva de vil, særlig…

Les mer

Psykisk helse er årets tema i Viken Teaterråd og vår hovedorganisasjon Nettverk for regionale teaterråd. Jeg har grublet lenge på hva vi som interesseorganisasjon kan gjøre med dette temaet for våre medlemsgrupper, men så snublet jeg over seks gode råd på verdensdagen for psykisk helse. Jeg tenkte straks at dette er vanlig folkeskikk og pedagogikk! Vi må begynne å oppskatte kraften i våre vanlige og sosiale gester for å forebygge mental uhelse – for de synlige og usynlige, de korte og lange, og de med skjørt eller hardt skall. Bruk de seks rådene bevisst, og utfør dem ærlig og troverdig.…

Les mer

Amatørteaterfeltet har ikke fulgt opp av Kulturlova fra 2007, eller Kulturmeldingen fra 2018. Hvorfor renner disse to betydelige bidragene ut som sand gjennom fingrene våre? Kultur- og likestillingsdepartementet er tydelig på dette i sitt høringsnotat av 2023. Kulturfeltet har en frist for tilbakemelding innen 30.juni 2023 på Kulturlova. Amatørteaterfeltet bør gi en tilbakemelding på høringsnotatet om Kulturlova, men samtidig er det en absurd tanke å skrive et innspill. Kulturfeltet har to dokumenter uten noen ringvirkninger for vårt felt; Kulturlova 2007 og Kulturmeldingen 2018.  De inneholder forslaget om en ansvarsfordeling mellom kommune, fylkeskommune og stat. Det har ikke skjedd, og det…

Les mer

Hver gang vi sier «du må jo forstå at…..» er det et signal på at andre ikke alltid kan se sammenhengen uten hjelp.  Jeg sitter i et utvalg for å gi teaterråd til oppussing av en gammel kino til teater, og her opplevde jeg å bli tatt på senga i løsningen i forhold til publikum i rullestol. Kommunen vurderte et valg av en kvadratmeter, elektrisk rampe for rullestol i en 1,5 meter trappe med tre trinn, inn fra foajéen til teatersalen. Løsningen så ut i første øyekast til å være både billig, enkel og funksjonell, men under en telefonsamtale med…

Les mer